ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů.

Jméno a příjmení podnikatele: Ing. Jiří Klepl
IČO: 15157971
Sídlo provozovny: Vratislavova 17/38, 12800 Praha 2- Vyšehrad
e-mail: info@artelnative.cz
tel.: 604 527 363
dále jen „Správce“

Vážení zákazníci, abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji toto:

- Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

- Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

- Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží, jeho cenu.

- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.

- Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

- Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a emailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

- Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

- Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

- Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro     plnění povinností ve smyslu GDPR.

- Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám bez Vašeho souhlasu.

- Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.


Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Zadavatel objednávky potvrzením objednávky uděluje:

Jméno a příjmení podnikatele: Ing. Jiří Klepl
IČO: 15157971
Sídlo provozovny: Vratislavova 17/38, 12800 Praha 2- Vyšehrad
e-mail: info@artelnative.cz
tel.: 604 527 363
dále jen „Správce“

Souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení,
poštovní adresa,
emailová adresa,
telefonický kontakt,
číslo bankovního účtu.

2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

- Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

- Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

- Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.

- Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

- Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je  váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

- Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

- Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

- Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

- Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám, vyjma smluvní přepravní společnosti, viz následující.

- Odsouhlasením objednávky uděluje zadavatel souhlas s poskytnutím osobních údajů smluvnímu přepravci za účelem plnění zadané objednávky.

- Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

- Subjekt údajů potvrzením objednávky prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.